MSTel new
Какво е MSTel One?

MSTel ONE е комбинация от управляеми услуги, покриващи изграждане, мениджмънт и оптимизация на набор от телекомуникационни и информационни ресурси, необходими за адекватното IT осигуряване на Вашия бизнес.Единна точка за контакт

Вярваме, че правилната и навременна комуникация е в основата на успешното партньорство. Затова, можем да се ангажираме, че в наше лице ще намерите точно това, чрез единствена контактна точка за всички Ваши IT заявки.Изключително обслужване

Знаем, че обслужването от Вашите доставчици е от изключителна важност, затова разработихме модел, който осигурява навременна реакция при заявки и проактивно наблюдение на предоставяните услуги. Заедно приоритизираме важността на случаите и тяхното изпълнение, според степента на влиянието им върху Вашите бизнес процеси.


Фиксирана месечна цена

Срещу фиксирана месечна цена получавате всичко необходимо за обезпечаването на Вашите IT нужди - предварително дефинирани услуги, оборудване и лицензи. Услугата дава възможността за планиран растеж, при ясно определени ценови нива.


Отчети на месечна база

Месечните отчети ще Ви предоставят по-голяма прозрачност за текущото състояние на Вашата IT среда и препоръки за оптимизацията и.


Какво са управляеми услуги?

Това са услуги предоставени от външен доставчик за обезпечаване и поддръжка на един или повече IT процеси в организацията. Целта им е подобряването на операциите и намаляване на разходите.Управление на компютри

Безпроблемната работа на работните станции на Вашите служители доказано повишава ефективността на Вашия бизнес. Поддръжката на операционния софтуер, прилагане на политики за достъп до определена информация, контрол при инсталирането на софтуер и поддръжката на Microsoft 365 приложения са само част от дейностите, които осигуряваме за надеждното функциониране на машините.


Управляема офисна мрежа

Всеки офис трябва да разполага със сигурна и надеждна среда за пренос на данни . Затова, доставката, изграждането и управлението на необходимото мрежово оборудване за предоставянето и е наша отговорност.Управляем Виртуален сървър

Това решение, освен гъвкавост на ресурсите, носи и висока надеждност при съхранението на Вашите данни.


Управляема защитна стена

Необходимостта от защита срещу кибератаки, контролираният отдалечен достъп до организационните ресурси, както и управлението на разрешените уеб-сайтове и приложения е от изключително значение за безпроблемното функциониране на Вашия бизнес. Ние осигуряваме хардуера, прилагането и актуализацията на политиките за сигурност и цялостното управлението на защитната стена.


Защо да изберете MSTel?

MSTEL е Българска технологична компания, предлагаща IT и телекомуникационни услуги за малкия и среден бизнес. Опитът на нашите служители покрива всички аспекти и етапи по изграждане, развитие и поддръжка на технологични IT процеси и инфраструктури в бизнеса, в съчетание с високо качество на работа, гъвкави оперативни процеси и професионализъм.Корпоративен Интернет

В днешно време сигурният и надежден начин за комуникация до голяма степен се базира на качествена връзка до Интернет. Точно поради тази причина, предоставяме достъп до българското и международното Интернет пространство с гарантирана наличност и гъвкавост при нужда от допълнителен капацитет.


Лицензи за Microsoft 365 и Антивирусна защита

Подсигуряването на работоспособна платформа за вътрешна и външна комуникация е един от най-подценяваните методи за повишаване на ефективността на Вашия бизнес. Ние сме идентифицирали тази платформа в лицето на богатия набор от взаимосвързани приложения на Microsoft 365.
За да повишим нивото на защита в услугата MSTel One са включени и лицензи за антивирусен софтуер за работните станции.

София, България

+359 897 096 797

sales@mstel.bg