Услуги

Управление на компютри

Безпроблемната работа на работните станции на Вашите служители доказано повишава ефективността на Вашия бизнес. Поддръжката на операционния софтуер, прилагане на политики за достъп до определена информация, контрол при инсталирането на софтуер и поддръжката на Microsoft 365 приложения са само част от дейностите, които осигуряваме за надеждното функциониране на машините.

Корпоративен Интернет

В днешно време сигурният и надежден начин за комуникация до голяма степен се базира на качествена връзка до Интернет. Точно поради тази причина, предоставяме достъп до българското и международното Интернет пространство с гарантирана наличност и гъвкавост при нужда от допълнителен капацитет.

Управляема защитна стена

Необходимостта от защита срещу кибератаки, контролираният отдалечен достъп до организационните ресурси, както и управлението на разрешените уеб-сайтове и приложения е от изключително значение за безпроблемното функциониране на Вашия бизнес. Ние осигуряваме хардуера, прилагането и актуализацията на политиките за сигурност и цялостното управлението на защитната стена.

AZURE TBD

Това решение, освен гъвкавост на ресурсите, носи и висока надеждност при съхранението на Вашите данни.

Управляема офисна мрежа

Всеки офис трябва да разполага със сигурна и надеждна среда за пренос на данни . Затова, доставката, изграждането и управлението на необходимото мрежово оборудване за предоставянето и е наша отговорност.

Лицензи за Microsoft 365 и Антивирусна защита

Подсигуряването на работоспособна платформа за вътрешна и външна комуникация е един от най-подценяваните методи за повишаване на ефективността на Вашия бизнес. Ние сме идентифицирали тази платформа в лицето на богатия набор от взаимосвързани приложения на Microsoft 365.
За да повишим нивото на защита в услугата MSTel One са включени и лицензи за антивирусен софтуер за работните станции.