MSTel ONE е комбинация от управляеми услуги, покриващи изграждане, мениджмънт и оптимизация на набор от телекомуникационни и информационни ресурси, необходими за адекватното IT осигуряване на Вашия бизнес.Нашите услуги

Пълен набор от IT услуги за всеки бизнес.

Научи повече-> 

Процесът на MSTel

Предоставяне на услуги от световно ниво изисква ясен процес, еднакво прозрачен за нас, нашите служители, нашите партньори и нашите клиенти.


Единна точка за контакт

Вярваме, че правилната и навременна комуникация е в основата на успешното партньорство. Затова, можем да се ангажираме, че в наше лице ще намерите точно това, чрез единствена контактна точка за всички Ваши IT заявки.

Изключително обслужване

Знаем, че обслужването от Вашите доставчици е от изключителна важност, затова разработихме модел, който осигурява навременна реакция при заявки и проактивно наблюдение на предоставяните услуги. Заедно приоритизираме важността на случаите и тяхното изпълнение, според степента на влиянието им върху Вашите бизнес процеси.

Фиксирана месечна цена

Срещу фиксирана месечна цена получавате всичко необходимо за обезпечаването на Вашите IT нужди - предварително дефинирани услуги, оборудване и лицензи. Услугата дава възможността за планиран растеж, при ясно определени ценови нива.

Отчети на месечна база

Месечните отчети ще Ви предоставят по-голяма прозрачност за текущото състояние на Вашата IT среда и препоръки за оптимизацията и.